Subsidieregeling Energiekosten Nissewaard

Deze subsidieregeling heeft tot doel het verstrekken van financiële steun aan lokale ondernemers in
het belang van de lokale werkgelegenheid, duurzaamheid en het voortbestaan van deze
ondernemingen.

Een subsidie op grond van deze subsidieregeling wordt verstrekt aan ondernemingen met een
hoofdvestiging in de gemeente Nissewaard, die nadelige gevolgen ondervinden van de
energiecrisis voor de werkgelegenheid in en het voortbestaan van die ondernemingen.

Welke kosten komen in aanmerking?

Voor een subsidie op grond van deze subsidieregeling komen onder meer de volgende kosten
en/of schade van de onderneming in aanmerking:

  1. Advieskosten voor energiebesparende maatregelen om het voortbestaan van de
    onderneming te ondersteunen;
  2. Investeringskosten om energiebesparende maatregelen te treffen in de
    bedrijfsvoering.

De kosten en/of schade van de onderneming, als genoemd in het eerste lid, dienen te zijn
opgekomen op of na 10 november 2022.

Voorwaarden

De subsidie voor advies- dan wel investeringskosten wordt eenmalig verstrekt aan een onderneming die voldoet aan de gestelde voorwaarden, de subsidie bedraagt:

  • Voor eenmalige advieskosten maximaal €700
  • Voor eenmalige investeringskosten minimaal € 250 en maximaal € 1.500

Een onderneming voldoet aan de voorwaarden als er een hoofdvestiging is in Nissewaard. De onderneming een organisatie is van arbeid en kapitaal actief in de productie en/of het aanbieden
van goederen en/of diensten, met als doel het behalen van winst.

De onderneming moeten kunnen aantonen dat er minimaal 2 en maximaal 49 personen (inclusief eigenaren) werkzaam zijn bij de onderneming.

Hoe doet u een aanvraag?

Vul het onderstaande formulier in en we nemen contact met u op, om uw aanvraag samen aan te melden bij gemeente Nissewaard.

N.B. per 1 januari 2024 is het niet mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen. Wel kunt u eventuele eerdere aanvragen – van vóór 31 december 2023 – voorzien van extra documentatie (zoals factuur en Kvk-uittreksel).Ik wil me aanmelden

Neem contact op

Wilt u meer weten over deze regeling van gemeente Nissewaard. Vul dit formulier in en we nemen contact met u op voor een afspraak.Log in